EN RÖRLIG ARBETSMARKNAD OCH ETT HÅLLBART GIGGANDE

 

 
David Leander, Communityansvarig

David Leander, Communityansvarig

 

NOX egen Communityansvarig, David Leander berättar han om hur vi på NOX dagligen arbetar för tryggt giggande och ett hållbart egenföretagande.

Berätta lite om NOX bakgrund

NOX startade med tanken om att förändra en ganska trött IT-bransch. Som konsult händer det allt för ofta att du blir placerad i uppdrag som är både obegripliga och svåra att hantera. Mats Norman och Pernilla Ramslöv som startade NOX har lång erfarenhet av konsultbranschen och IT. Genom åren har de, och vi andra, sett konsulter i uppdrag som känner att de inte kan leva upp till kundens krav, och kunder som upplever att de inte får de resultat de önskar. Det här var problemet vi ville lösa, och tillika startskottet för NOX Consulting. Lösningen blev att starta ett virtuellt konsultbolag. Ett konsultbolag utan anställda konsulter där kärnan är ett stort nätverk av egenföretagare och ett samarbete som bygger på transparens, enkelhet och gemenskap.

 
 
Mats Norman, Grundare & Affärsutvecklare

Mats Norman, Grundare & Affärsutvecklare

Pernilla Ramslöv, Grundare & VD

Pernilla Ramslöv, Grundare & VD

 

Så vad skiljer NOX från andra mäklare och konsultbolag?

På NOX har vi valt att inte arbeta som en outsourcad inköpsavdelning för kunden. Vi fokuserar istället på att bygga världens starkaste och mest innovativa Community för egenföretagarna, där vi är en av deras säljkanaler och handplockar dem till uppdrag som matchar just deras profil. Vårt arbetssätt förutsätter att vi lär känna och följer egenföretagarna över tid. Från NOX sida är det viktigt att kunden förstår att de personer vi presenterar för uppdrag är just personer och inte CV:n. Vi tycker inte det räcker med att hålla koll på specifika kompetensområden och uppdragshistorik. Vi behöver känna till vad hen tycker är meningsfullt, vilka drivkrafter personen har och vilken typ av stöd som kan behövas. Kort sagt; -att förutsättningarna finns för personen att lösa uppgiften och leverera önskade resultat under uppdraget.

När vi får en uppdragsförfrågan från kund så har vi å andra sidan alla möjligheter att handplocka de konsulter som är absolut bäst lämpade för uppdraget och som dessutom är lediga för tillfället. Vi flyter emellan konsultbolagen och mäklarna, -en virtuell konsultbyrå, anpassad för en rörlig arbetsmarknad helt enkelt!

Vilket ansvar har NOX i förmedlingen av uppdrag mellan kund och konsult?

NOX tar ett fullt uppdragsansvar och är kontraktspart gentemot kunden. Det innebär att vi tar ansvar genom hela processen från uppdragets start till avslut. Vi är med på resan och gör kontinuerliga uppföljningar under pågående uppdrag för att se så allt fungerar enligt konsultens och kundens förväntningar. Utöver planerade avstämningar med alla konsulter i uppdrag så finns vi alltid till hands för de personer som behöver stöd och råd.

På samma sätt som vi har bra relationer med våra konsulter har vi också goda och hjälpsamma relationer med våra kunder. God kundkännedom är den andra grundläggande förutsättningen för att lyckas göra bästa möjliga match. När vi vet vad kunden har för värderingar, företagskultur och stödfunktioner kan vi anpassa vårt sök när vi letar efter lämpliga kandidater.

Jobbar inte andra mäklare såhär?

Min erfarenhet är att vi är på väg mot ett paradigmskifte. Frilansande IT-konsulter ställer allt högre krav på sina säljkanaler, vilket vi självklart förespråkar. För de som endast söker uppdrag och trivs bra med att flyta runt som en satellit mellan uppdrags slut och start så finns de traditionella konsultmäklarna. Men vad som är nytt är alternativet för de egenföretagare som söker gemenskap och tillgång till ett nätverk av kollegor, möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling, men som fortfarande vill vara helt egen. Här är NOX ett av de nya alternativen. Att gå med NOX innebär inte exklusivitet, tvärt om så är medlemskap i NOX helt kostnadsfritt och man är fri att gå med vilken mäklare eller byrå man önskar.

Jag tror att detta alternativ är något som fler mäklare kommer behöva engagera sig i för att hänga med i matchen!

En viktig aspekt som skiljer NOX från andra mäklare är just det ansvaret vi vill ta för att våra konsulter ska känna trygghet i sitt giggande, och det gäller inte bara uppdragsrelaterade frågor. Som egenföretagare sitter man på många stolar och i grunden ansvarar man för att, -vid sidan av att vara arbetstagare, även vara sin egen säljare, HR-chef och ekonomiavdelning. Dessa frågor brinner vi på NOX för och framgent är detta något som vi i allt större utsträckning kommer skapa nya lösningar för. Så följ med oss på resan mot att förändra vår arbetsmarknad och gigekonomi-revolutionen.