NOX Academy

NOX Academy startade våren 2015 med visionen att vara ett naturligt forum för alla unga som är nyfikna på att skapa med teknik. Vi arrangerar programmeringsläger för ungdomar på lov och helger. Redan från start har det också varit en prioritering att jobba för en mer jämställd arbetsmarknad där det är lika självklart för tjejer att välja ett tekniskt yrke och även att kunna starta sina egna bolag. Investera  och påverka framtiden med oss. Läs mer om våra kurser på NOX Academy’s hemsida.