Matcha rätt

 

Som du säkert känner till så arbetar vi på NOX med matchning när vi för kunds räkning ska försöka hitta den konsult som är absolut bäst lämpad för ett uppdrag. En variant i denna process kan vara att presentera många konsulter och hoppas på att någon faller kunden i smaken, men det tycker vi känns B.

De verktyg vi har i matchningsprocessen är dels kännedom om dig som person och dina personliga preferenser, men också de nyckelord som vi knyter till din profil.

Nyckelord är de kompetenser du besitter och de roller du föredrar att ta konsultuppdrag inom. Men nyckelord byts ut och förändras och med tiden kan roller få helt nya namn, det samma gäller för tekniker, ramverk, metoder och programspråk.

För att hänga med i matchen frågar vi dig som är konsult i vårt nätverk: vilka nyckelord har du i din konsultprofil som du anser att vi måste ta till oss? Dvs. vilka kända eller okända tekniker önskar du att vi håller span på? vilka roller anser du är heta just nu och vilka roller kommer att vara heta inom kort?