stil-734871-unsplash.jpg

8 tips för en lyckad konsultprofil

 Skriv en kort sammanfattning i början av din konsultprofil som lyfter upp det som efterfrågas i kravprofilen från kund. Har du ingen så gör en generell som sedan anpassas per uppdrag.

  • Använd en bild på din konsultprofil som lyfter fram din personlighet.

  • Se till att dina kontaktuppgifter är så tydliga som möjligt med namn, telefonnummer och e-post.

  • Ha dina erfarenheter och uppgifter i kronologisk ordning. Det ska tydligt gå att avläsa när du har gjort vad och i vilken ordning.

  • Säkerställ att ditt CV/konsultprofil är rättstavad och grammatiskt korrekt.

  • Se till att du har en tydlig struktur och samma formalia genom hela konsultprofilen.

  • Lyft fram vilka arbetsuppgifter du har haft i respektive jobb. Det viktigaste är inte din titel utan vad du har gjort och lärt dig under perioden på företaget. I en konsultprofil så blir bransch, företag och roll relevant men även vad ditt ansvar varit på olika uppdrag eller anställningar. Det ska tydligt framgå vilket resultat du har varit med och skapat.

  • Var ärlig och transparent med vad du kan och inte. Du vinner mer förtroende om kunden får rätt verklighetsbild av dig är det större chans att rätt person får rätt gig, vilket gynnar alla parter i slutändan.

Ladda ned vår mall för konsultprofil