GoTech

 
 

Testa programmering och utveckla ditt tech mindset

Framtiden kommer formas av de som förstår IT och teknik och har förmågan att omsätta detta till något som ger värde, detta gäller oavsett yrkesgrupp och bransch. I en allt med digitaliserad värld så blir teknisk kompetens ett avgörande kunskapskapital. Vi brinner för att öppna upp denna digitala värld för alla.

I princip allt vi gör är digitalt och för att våra medarbetare ska ha möjlighet att kunna delta och driva utveckling, förbättra våra processer och förbättra våra kundupplevelser, så måste alla förstå vad programmering är
— Charlotte Wwiebe TUI

I vår vardag jobbar vi med stora som små företag där IT och teknik står i centrum för affärsutvecklingen. Den minsta beståndsdelen i all digitalisering är kod. Det gör programmering till framtidens språk, ett språk som vi alla behöver förhålla oss till även om vi inte alla behöver kunna programmera. Med en grundförståelse kommer självförtroende och nyfikenhet att lära mer men också en plattform att kunna ifrågasätta från. Så vill du utveckla ditt tech mindset?

GoTech är ett koncept av workshops och föreläsningar för att både ge dig en grundförståelse för programmering (och olika tekniska områden som t.ex. AI) likväl som att utveckla ditt tech mindset. Vi har under tre års tid konkretiserat digitalisering och kodat med lärare, barn, ledningsgrupper, HR-team, verksamhetsteam och många däremellan. Vill du testa kod och/eller utveckla ditt tech mindset tillsammans med oss? Ta steget och investera i din (eller ditt teams) kompetensutveckling. Boka en programmeringsworkshop, föreläsning eller ställ frågor till oss gotech(at)noxacademy.se