Så gör vi skillnad & bidrar

Kvinnor i Indien 1.jpeg

På NOX tar vi socialt ansvar på allvar och har integrerat CSR i vår affärsmodell. Det innebär att för varje konsult som tar ett uppdrag via NOX, eller blir förlängd på befintligt, så sponsrar vi utbildning för studenter i utsatta områden. Detta gör vi tillsammans med Help to Help, som genom crowdfunding finansierar högskolestudier för studenter i Tanzania. Tack vare våra kunder och konsulter kan vi tillsammans investera i kunskap och möjliggöra utbildning för framtidens entreprenörer.

Vi jobbar även med organisationen Hand in Hand, vars vision är att bekämpa fattigdom med hjälp av entreprenörsskap. Genom gåvor stöttar vi tillsammans med våra konsulter utvecklingen i en hel by i Kenya där 200 kvinnor får ta del av Hand In Hands utbildning för att i sin tur, med hjälp av entreprenörskap, kunna ta sig ur fattigdom.


Leina Ene Nkoye 1, Kajiado, Kenya.jpeg
 
Samarbetet med NOX har varit oerhört viktigt för Help to Help. När NOX växer och får ökat förtroende från allt fler kunder bidrar det också till att vi kan växa och möjliggöra utbildning för fler studenter i Tanzania.

Tillsammans har NOX med kunder bidragit till att möjliggöra 14 års högskoleutbildning dvs. nästan 5 hela utbildningar för lärare, sjuksköterskor och ingenjörer.

Det är win-win i sin bästa form.
— Malin Cronqvist, Founder & Managing Director, Help to Help