Du är egen men inte ensam

För att bli framgångsrik som egenföretagare behöver du prioritera och fokusera din tid. Ta hjälp med sådant som inte är din kärnkompetens.

Jonas Melcherson